Zakupione przez Państwa urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego, a jego użytkowanie powinno odbywać się według zasad opisanych w instrukcji obsługi.
Urządzenie eksploatowane w innych warunkach nie podlega gwarancji.

Usterki urządzenia wynikające z winy producenta, stwierdzone w okresie 36 miesięcy od daty zakupu zostaną naprawione bezpłatnie przez serwis firmy Berlinger. Główny serwis firmy mieści się w Rzeszowie.
Producent zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady urządzenia, które powstały z przyczyn innych,
niż tkwiących w urządzeniu, spowodowanych w szczególności montażem lub użytkowaniem niezgodnym z zaleceniami
instrukcji obsługi, a także wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.


W przypadku wykrycia usterki w momencie odbioru paczki lub późniejszym użytkowaniu należy postępować zgodnie
z poniższymi punktami :Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przesyłki z reklamacją w przypadku braku wczesniejszego kontaktu, kopii dowodu zakupu lub numeru NRP.
Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.


2.

3.
4.
5.
Prosze skontaktować się z serwisem aby otrzymać numer NRP (numer reklamacji produktu) co pozwoli na szybszy proces państwa reklamacji. Najlepiej kontaktować się przez email

                            email: berlingeragd@gmail.com
                            W razie pytań prosze dzwonić pon-pią od 9 do 20
                            Tel. kom. 731767567

Reklamowany produkt jeśli został zabrudzony należy umyć i zapakować w oryginalny karton lub zastępczy tak aby uniknać uszkodzeń podczas wysyłki.
Do paczki należy dołączyć kopie dowodu zakupu z krótką informacją o uszkodzeniu i danymi klienta.
Na paczce w widocznym miejscu prosze umieś numer NRP
Tak przygotowaną paczke wysyłamy na adres, który otrzymamy kontaktując się z serwisem drogą
emailową.